Retningslinjer for anvendelse på Grafisk Værksted, Vingaards Officin

Version 1 (Lis og Bent, 30.11.2020)

 1. Ansvar for daglig ledelse, booking og kursustilbud (tilrettelæggelse/godkendelse/booking)
  varetages af Lis Wuisman Jørgensen i samarbejde med Ebbe Sørensen og Bent Kvisgaard.
  Aftaler og reservering af værkstedet foretages via kalenderen på værkstedets hjemmeside www.gv-viborg.dk
 2. Arbejde på og brug af værkstedet er betinget af:
  • Medlemskab af Vingaards Officin*
  • Kendskab til og erfaring med grafiske teknikker, evt. ved forudgående deltagelse i værkstedets kursusforløb
  • Forudgående booking via mail: gvviborg@gmail.com

* Fritaget for medlemskab er grupper der deltager i undervisning eller workshops med intern eller ekstern grafiker.

 1. For anvendelse af værkstedet betales en dagspris på 50 kr. til forbrugsafgifter.
  Ved anvendelse af værkstedets ordinære papir og farve betales 1 kr. pr ark til forbrug.
  Ved brug af kobbertrykpapir/-farve betales efter nærmere aftale med styregruppen.
  (5 kr. pr tryk f.eks.)
  Eget papir og farve må gerne anvendes.
  Der må kun bruges non toxic-rensemidler.
 2. Ansvar for undervisning og kursusforløb varetages af den daglige ledelse.
  Lærer/underviser på kursusforløb aftaler i samarbejde med styregruppen honorar og betaling med kursusdeltagere, skoler, gymnasier og videregående undervisnings-
  institutioner. (f.eks. ”Kulturskolen Viborg”, Visuel HF, gymnasier, Animationsskolen, gunstakademier, universiteter)
  I kursusafgift skal medregnes betaling til Vingaards Officin med udgangspunkt i reglen i pkt. 2., p.t. 5% af kursusafgiften.
 3. Ved fremstilling af grafiske tryk i oplag på 10 eksemplarer eller derover forpligter den enkelte kunstner sig til deponering af mindst to signerede grafiske tryk på Grafisk Værksted. Ansvar for dokumentation og registrering varetages af Thomas Bullinger.
  Ophængning, herunder udskiftning, af færdige grafiske arbejder varetages af den daglige ledelse i samarbejde med Thomas Bullinger.
 4. Arbejde på Grafisk Værksted og på Vingaards Officin er på eget ansvar.