Retningslinjer for anvendelse på Grafisk Værksted, Vingaards Officin

Retningslinjer for anvendelse på Grafisk Værksted, Vingaards Officin
version
07.11.2021

 1. Daglig ledelse, booking og kursustilbud (tilrettelæggelse/godkendelse/ booking)
  varetages af Lis Wuisman Jørgensen i samarbejde med Ebbe Sørensen, Benedikt Kristthorsson og Bent Kvisgaard.
  Aftaler og reservering af værkstedet foretages via kalenderen på værkstedets hjemmeside www.gv-viborg.dk
 2. Arbejde på og brug af værkstedet er betinget af:
  • Medlemskab af Vingaards Officin*
  • Kendskab til og erfaring med grafiske teknikker, evt. ved forudgående deltagelse i værkstedets kursusforløb
  • Forudgående booking via mail: gvviborg@gmail.com
   * Fritaget for medlemskab er grupper, der deltager i undervisning eller workshops med intern eller ekstern grafiker.
 3. For anvendelse af værkstedet betales en dagspris på 50 kr. til forbrugsafgifter.
  Ved anvendelse af værkstedets ordinære papir og farve betales 1 kr. pr. ark til forbrug.
  Ved brug af kobbertrykspapir/-farve, betales via MobilePay 13 55 80
  Kun hele ark – ligger i øverste skuffe til venstre – str. og priser i bunden af skuffen.
  Eget papir og farve må gerne anvendes.
  Der må kun bruges non toxic rensemidler.
 4. Planlægning af undervisning og kursusforløb varetages af den daglige ledelse/Lis W Jørgensen som indgår aftaler med lærer/underviser vedr. honorar samt deltagerbetaling med kursusdeltagere, skoler, gymnasier og videregående undervisningsinstitutioner. (f.eks. ”Kulturskolen Viborg”, Visuel HF, Gymnasier, Animationsskolen, Kunstakademier, universiteter)
  I kursusafgift skal medregnes betaling til Vingaards Officin med udgangspunkt i reglen i pkt. 2. p.t. 5 pct. af kursusafgiften.
 5. Ved fremstilling af kunstgrafiske tryk i oplag på 10 eksemplarer (eller over 10 eksemplarer) forpligter den enkelte kunstner sig til deponering på Kunstgrafisk Værksted af mindst to signerede grafiske tryk. Ansvar for dokumentation og registrering varetages af Thomas Bullinger.
  Ophængning, herunder udskiftning, af færdige grafiske arbejder varetages af daglige ledelse.
 6. Arbejde på Kunstgrafisk Værksted og på Vingaards Officin er på eget ansvar.